PROF. DR
VLADIMIR ILIĆ

Prof. dr Vladimir Ilić je fiziolog i specijalista sportske medicine. Doktor nauka iz oblasti humane lokomocije i Član je Evropskog udruženja za kliničku ishranu i metabolizam.

Više od 10 godina radi na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja gde rukovodi predmetima iz oblasti fiziologije i sportske medicine, kao i na postdiplomskim studijama na Medicinskom fakultetu.

Šef je Katedre za biomedicinsked nauke u sportu i Rukovodioca Laboratorije za funkcionalnu dijagnostiku na Fakultetu. 

Autor je više od 100 naučnih radova među kojima su neki objavljeni u najprestižnijim međunarodnim časopisima iz oblasti medicine, ishrane i sporta, kao što su Nature Medicine, Clinical Nutrition i Scientific Reports. 

Sa grupom eminentnih evropskih naučnika učestvovao u razvoju sofisticiranih medicinskih uređaja poput bioničke proteze za nogu i telemetrijskog EKG-a. 

Edukator je u fudbalskom, bodibilding, košarkaškom, rukometnom i Savezu za fitnes i rekreaciju Srbije. Pored toga u svojoj praksi sarađivao je sa brojnim domaćim klubovima i vrhunskim sportistima na unapređenju fizičkih performansi. 

Kreator je specifičnog programa dijetoterapije i zdravstvenog fitnesa koji pomaže u regulaciji metaboličkih oboljenja i hormonalnog disbalansa. 

Kreator je specifičnog programa dijetoterapije i zdravstvenog fitnesa koji pomaže u regulaciji metaboličkih oboljenja i hormonalnog disbalansa.